Beste bewoners,

Hierbij willen wij u informeren over de geplande werkzaamheden aan de WKO-installatie bij u in de wijk.

Twee keer per jaar voeren wij onderhoud uit aan de bronnen in de wijk. De werkzaamheden staan gepland voor dinsdag 13 juli van 09.00 uur tot 15.00 uur. Tijdens deze uren kunt u tijdelijk geen gebruik maken van bronwarmte uit het systeem, dit geldt alleen voor de woningen aan de Polweg 10 t/m 24 in Tolkamer.

Voor aanvang van de werkzaamheden willen wij u vragen om uw warmtepomp uit te schakelen of op noodbedrijf te zetten. Het omzetten van de warmtepomp op noodbedrijf kan hogere elektrakosten met zich meebrengen. Wij adviseren u om deze stand alleen te gebruiken als er warm water of CV nodig is.

De betreffende woningen ontvangen per mail (of per post indien er geen mailadres bekend is) een handleiding om de warmtepomp op noodbedrijf te zetten.

Wij verzoeken u om de warmtepomp op dinsdag 13 juli 2021 voor 09.00 uur omgezet te hebben. Vanaf 15.00 uur kunt u de warmtepomp weer terug op normaal bedrijf zetten.

Vertrouwende erop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. Wanneer er nog vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen via 0344-750276 of klantzaken@duurzaamopgewekt.nl